Projekt Liga deskových her funguje od roku 2010 a je založen na hraní společenských her, které nabízí jak rozvoj řady klíčových kompetencí, tak i určitou adrenalinovou zábavu.

  • Projekt se snaží vytvořit prostor k setkávání více různých generací (učitelé-rodiče-žáci), který rozvíjí přímou komunikaci (alternativa k přemíře „elektronické komunikace a počítačových her“).
  • Deskové hry rozvíjí kombinační schopnosti hráčů a učí je schopnosti analyzovat herní situace, rozhodovat se a tvořit návrhy řešení těchto situací v rámci pravidel té či oné hry – což velmi odpovídá reálným životním situacím, kterým je v dospělosti vystaven každý z nás. A jedná se tedy o naplňování myšlenek typu „základní škola – škola pro život“.
  • Projekt může být vhodnou alternativou nebo zdravým ventilem k patologickým projevům náchylnosti k prožívání nebezpečného rizika (omezí riskantní aktivity žáků nebo náchylnost ke gamblerství), vytváří bezpečný prostor pro své sebevyjádření, aniž by jej provázela agresivita (zejména fyzického charakteru).
  • V neposlední řadě ukazuje společenskou pestrost a v dlouhodobém horizontu rozvíjí sebepoznání a vztah k druhým lidem, protože mnoho moderních stolních her je svým způsobem příběh do kterého hráči promítají osobní vlastnosti lidí, kteří v tu chvíli vytváří určité společenství, které trvá minimálně po dobu hraní této hry.